Een afspraak maken. 

U kan meteen een eerste vrijblijvend consult boeken via de webpagina shop, of door het invullen van het contactformulier hier rechts, bellen op boven vernoemd telefoonnummer. 

De hoofdzetel is gelegen aan de Belgische kust. Op heden is die niet voor publiek toegankelijk.

Er zijn verschillende plaatsen waar u mij aan het werk kan zien: 

-op afstand per video call 

-ter plaatse thuis, organisatie of bedrijf

-in een fitnessclub, supermarkt, traiteurs, etc

-in een meer ontspannen setting zoals hotelbar, park, etc 

Contact opnemen

kan u doen op verschillende manieren:

+32 477 75 28 22 als u wil bellen, sms’en of What’s App’en

info@helenaherbosch.com als u wil mailen

Er zijn verschillende plaatsen

waar u mij aan het werk kan zien:

  • ter plaatse bij u thuis, organisatie of bedrijf
  • in een fitnessclub, supermarkt, traiteurs, etc
  • in een meer ontspannen setting 

Van waar de naam H3 & The Dictator®? 

H3® komt voort van de drie H’s die in de naam Helena HerboscH zitten. 

H3® communiceert naar de particulier. 

The Dictator® is daarentegen geboren uit een Eureka-moment ongeveer 10 jaar geleden. Het staat voor het dicteren van een nieuwe levenshygiene. Het wil een eerlijke, doch sterke stem zijn voor iedereen. Een overkoepelende levensvisie meegeven die de nieuwe normen en waarden van een gestart era beantwoord. Men zegt dat het makkelijker is om van godsdienst te veranderen dan van leefcultuur. Met deze woordresonantie -de energie die voortkomt uit een woord- wil ik de mens, ziel en brein doen bewegen om die verandering of transformatie zelf te voelen en willen. 

‘The Dictator’ klinkt sterk, jong en fris. Het woord ‘The Dictator’ is daarmee het alter ego van elke klant: ieder mag, en moet, zijn eigen, innerlijke dictator worden. Het staat voor discipline, het cultiveren van eigen regels van innerlijke rechtvaardigheid, het respect hebben voor hetgeen het eigen hart en de eigen geest voor staat en in gelooft. Het is een codewoord voor iedere klant die innerlijke kracht uitstraalt en een eigen unieke identiteit heeft.  De uitkomst hiervan voor elke persoon is om in de eigen leefomgeving een vooraanstaande positie in te nemen om daar ook het goede te doen en zo de collectieve energie doet stijgen.

The Dictator® communiceert naar de corporate; zijnde team, agency en bedrijf.  

De leuzen: waar er naar gestreefd wordt en wat u dus kan verwachten?

H3®

= strong smart serious

Het merk staat voor kracht, wijsheid en pakt de dingen serieus aan. Het is een 360° benadering.

The Dictator®

= real business / body business

Het merk wil met deze leuze elk bedrijf en team doen begrijpen dat hun business niet voorbij gaat aan het lichaam. Het lichaam is evenzeer een business. Parameters zoals het half wakker zijn, het eten niet voldoende verteren, zich loom voelen, of vaak met een slecht humeur rondlopen… hebben alle een belangrijke invloed op het denkvermogen en dagelijkse keuzes. Laat uw werkleven en uw leefomgeving dus niet verzuren waar het eigenlijk niet moet. Want éénmaal hier uw tijd opgebruikt krijgt u die niet meer terug. Zonde mocht dus er geen aandacht zijn besteed aan de basis van uw succesvolle business of carrière: uw lichaam. 

Missie

Missie (wat ik wil bereiken in de wereld): Het verheffen van mensen.

* Levensgeluk nastreven op zowel werk- als privéomgeving.

* Begeleiden daar waar er zich obstakels aanbieden door concrete oplossinnge aan te bieden.

*Het wegnemen van de zorgen van mensen op lichamelijk, emotioneel en mentaal vlak zodat die zo weinig mogelijk in conflict komen met de ambities of hogere idealen.

* Zelfontplooiing van de mens. Mensen laten meebeleven in een Hoog-waardig leven.

*Mensen koesteren, steunen en helpen.

* Mensen door de lasten of conflicten helpen die men kan ervaren op lichamelijk, emotioneel en mentaal vlak.

* Tastbare tools aanbrengen om algemeen welzijn in huis te verbeteren, harmonie te scheppen in een gezin, imago verbetering.

*Een maatschappij realiseren van sterken, niet van zwakkelingen die de rechten naar zich toetrekken.

* Maatschappelijke richtlijnen meegeven.

 

Visie

En visie (waarvoor sta ik en wat zijn de kernwaarden): Vol overgave de gevormde levensfilosofie uiten.

* Voorbeeldfunctie uitdragen.

* Gevoelens tonen en met emoties mensen betrekken

* Vechten voor de eigen opvattingen. Weg van de wereld van oppervlakkigheid.

* Communicatie combineren met een spirituele eigen overkoepelende visie en filosofie.

*Een eigen ontwikkelde levensfilosofie overbrengen.

* Door mensen heen kijken en communiceren over alle (moeilijke) odnerwerpen die het leven brengt.

*Een wil om de dingen te verbeteren.

* Mensen zijn mensen: schaamte, taboes, schroom of status zijn onbekend wanneer een gesprek tot stand komt. De verscheidene kleuren van een duidelijke communicatie en beleefdheid staan hierbij centraal. Alhoewel choqueren soms nodig is om verandering teweeg te brengen.

* Werk leveren dat met hart en ziel is neergezet.

* Het volk het systeem doen doorbreken en veranderen. Mensen veranderen systemen.